RSS

กาแฟร้อน

Espresso

ส่วนผสม กาแฟอโรม่า 7-8 กรัม
วิธีชง กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาณน้ำกาแฟ 30-45 ซีซี)
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟเอสเปรสโซ่
 Espresso Con Panna

ส่วนผสม
 • กาแฟอโรม่าชงแบบเอสเปรสโซ่ 1 Shot
 • วิปปิ้งครีม (แบบกระป๋องพร้อมบีบ)
วิธีชง กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาตร 30-45 ซีซี) บีบวิปปิ้งครีมลงบนกาแฟ 1 ดอก
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟเอสเปรสโซ่
 Espresso Macchiato

ส่วนผสม
 • กาแฟอโรม่าชงแบบเอสเปรสโซ่ 1 Shot
 • โฟมนม
วิธีชง กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาตร 30-45 ซีซี) เติมโฟมนมลงไปด้านบน ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟเอสเปรสโซ่
 Americano

ส่วนผสม
 • กาแฟอโรม่าชงแบบเอสเปรสโซ่ 1 Shot
 • น้ำร้อน 120 ซีซี
วิธีชง กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาตร 30-45 ซีซี) เติมน้ำร้อนลงไป 120 ซีซี
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟร้อน
 Cappuccino

ส่วนผสม
 • กาแฟอโรม่าชงแบบเอสเปรสโซ่ 1 Shot
 • นมพาสเจอร์ไรส์รสจืดเย็น 90 ซีซี
วิธีชง กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาตร 30-45 ซีซี) เป่านม
ให้ร้อนและเป็นโฟมเติมน้ำร้อนลงไปในถ้วยปริมาตรเท่ากับเอสเปรสโซ่ตัก
โฟมนมลอย ด้านบนจนเต็มถึงขอบถ้วย
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟร้อน (กรณีที่ใช้ถ้วย Latte ใสแบบผรั่งเศส จะต้องชงเป็น 2 เท่าของสูตรข้างต้น)
 Cafe Latte

ส่วนผสม
 • กาแฟอโรม่าชงแบบเอสเปรสโซ่ 1 Shot
 • นมพาสเจอร์ไรส์รสจืดเย็น 90-120 ซีซี
วิธีชง กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาตร 30-45 ซีซี) เป่านมให้ร้อนและเป็นโฟมเล็กน้อยเติมนมร้อนลงไปในถ้วยปริมาตรเท่ากับ 2 เท่าของปริมาตรเอสเปรสโซ่ ตักโฟมนมลอยด้านบนประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟร้อน (กรณีที่ใช้ถ้วย Latte ใสแบบผรั่งเศส จะต้องชงเป็น 2 เท่าของสูตรข้างต้น)
 Cafe Mocha

ส่วนผสม
 • กาแฟอโรม่าชงแบบเอสเปรสโซ่ 1 Shot
 • ผงโกโก้สำเร็จรูป 2 ตราอโรม่า 16 กรัม (ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะพูน)
 • นมพาสเจอร์ไรส์รสจืดเย็น 90ซีซี
วิธีชง กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาตร 30-45 ซีซี)
ละลายผงโกโก้สำเร็จรูปเข้ากับเอสเปรสโซ่
เป่านมให้ร้อนและเป็นโฟม เติมนมร้อนลงไปในถ้วยปริมาตรเอสเปรสโซ่ ตักโฟมนม ลอยด้านบนจนเต็มถึงขอบถ้วย
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟร้อน (กรณีที่ใช้ถ้วย Latte ใสแบบผรั่งเศส จะต้องชงเป็น 2 เท่าของสูตรข้างต้น)
 Cafe Irish Cream

ส่วนผสม
 • กาแฟอโรม่าชงแบบเอสเปรสโซ่ 1 Shot
 • นมพาสเจอร์ไรส์รสจืดเย็น 90-120 ซีซี
 • น้ำเชื่อม 1883 de Philibert Routin กลิ่น Irish Cream
  10 ซีซี
วิธีชง ใส่น้ำเชื่อมลงไปในถ้วย กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาตร 30-45 ซีซี)
เป่านมให้ร้อนและเป็นโฟมเล็กน้อย เติมนมร้อนลงไปในถ้วยปริมาตรเท่ากับ 2 เท่าของเอสเปรสโซ่ ตักโฟมนม ลอยด้านบนประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟร้อน (กรณีที่ใช้ถ้วย Latte ใสแบบผรั่งเศส จะต้องชงเป็น 2 เท่าของสูตรข้างต้น)
 French Cafe

ส่วนผสม
 • กาแฟอโรม่ารส French Blend ชงแบบเอสเปรสโซ่ 1 Shot
 • นมพาสเจอร์ไรส์รสจืดเย็น 90-120 ซีซี
 • น้ำเชื่อม 1883 de Philibert Routin กลิ่น Vanilla
  10 ซีซี
วิธีชง ใส่น้ำเชื่อมลงไปในถ้วยกาแฟ กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาตร 30-45 ซีซี)
เป่านมให้ร้อนและเป็นโฟมเล็กน้อย เติมนมร้อนลงไปในถ้วยปริมาตรเท่ากับ 2 เท่าของเอสเปรสโซ่ ตักโฟมนม ลอยด้านบนประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟร้อน (กรณีที่ใช้ถ้วย Latte ใสแบบผรั่งเศส จะต้องชงเป็น 2 เท่าของสูตรข้างต้น)
 Caramel Cappuccino

ส่วนผสม
 • กาแฟอโรม่าชงแบบเอสเปรสโซ่ 1 Shot
 • นมพาสเจอร์ไรส์รสจืดเย็น 90 ซีซี
 • น้ำเชื่อม 1883 de Philibert Routin กลิ่น Caramel
  10 ซีซี
วิธีชง ใส่น้ำเชื่อมลงไปในถ้วยกาแฟ กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาตร 30-45 ซีซี)
เป่านมให้ร้อนและเป็นโฟม เติมนมร้อนลงไปในถ้วยปริมาตรเท่ากับ เอสเปรสโซ่
ตักโฟมนม ลอยด้านบนจนเต็มถึงขอบถ้วย
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟร้อน (กรณีที่ใช้ถ้วย Latte ใสแบบผรั่งเศส จะต้องชงเป็น 2 เท่าของสูตรข้างต้น)
 Cafe Viennese

ส่วนผสม
 • กาแฟอโรม่ารส Vienna Blend ชงแบบเอสเปรสโซ่ 1 Shot
 • น้ำร้อน 90 ซีซี
 • วิปปิ้งครีม (แบบกระป๋องพร้อมบีบ)
วิธีชง กดปุ่มเพื่อชงเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟ (ปริมาตร 30-45 ซีซี)
เติมน้ำร้อนลงไป 90 ซีซี
บีบวิปปิ้งครีมลงบนกาแฟ 1 ดอก
ถ้วยกาแฟที่ใช้ : ถ้วยกาแฟร้อน (กรณีที่ใช้ถ้วย Latte ใสแบบผรั่งเศส จะต้องชงเป็น 2 เท่าของสูตรข้างต้น)
Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: